Què és Centre Bolivià Català

El Centre Bolivià Català treballa directament amb la població de nouvinguts, amb els que es troben en situació regular i irregular, amb tots els compatriotes residents a Barcelona i al seu voltant. Els seus objectius principals són agrupar al seu si tots els bolivians residents a Catalunya, fomentar les bones relacions entre els residents bolivians i les institucions del govern de Catalunya, col·laborar amb les institucions i administracions nacionals i municipals per tal d’executar i aplicar polítiques d'integració de l'immigrant. Al mateix temps, el Centre Bolivià Català, pretén crear un centre d'informació i punt de partida per a la coordinació amb les entitats responsables d'assistència sanitària, empadronament, assistència educativa i jurídica, una xarxa de comunicació amb les entitats responsables de la capacitació, l'orientació laboral, etc.

Com actuem activament?

En el Centre Bolivià Català tenim engegats diversos programes, com ara, el programa d’inserció social, amb 4 tallers sobre "Orientació, informació i suport per a integració"; el d’assessorament jurídic on es fan assemblees informatives sobre la modificació del nou reglament d'estrangeria; el de borsa de treball i de drets laborals; els programes educatius i de formació que es desenvolupen en col·laboració amb el Consorci per a la Normalització Lingüística, i es fan classes de català des de juny del 2004 fins al moment; el programa cultural, amb el ballet TINKUNA i el programa contra la violència de gènere, on s’han atès 237 dones en risc que han estat derivades a l'Institut Nacional de la Dona i es segueix participant en tallers en defensa dels nostres laborals de les dones com a treballadores de la llar.